Ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM là một chính sách thuận lợi để thúc đẩy sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp tại khu công nghệ cao. Với sự tham gia quần thể doanh nghiệp lớn như Samsung, Intel, FPT Software,… Khu Công nghệ cao không chỉ là nơi thuận lợi cho kinh doanh mà còn trở thành trung tâm sáng tạo cho cuộc đưa cách mạng công nghệ 4.0. Sự hiện diện của các dự án nghiên cứu tiên tiến tại SHTP càng làm nổi bật cam kết và định hình TP.HCM như một trung tâm đổi mới đặt nền tảng cho sự phát triển của ngành công nghiệp và sự tiên tiến trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật

1. Lợi ích của ưu đãi thuế tại khu công nghệ cao TP HCM

1.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Khu Công Nghệ Cao TP.HCM mang đến ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM tạo cơ hội kinh doanh độc đáo cho doanh nghiệp với ưu đãi thuế hấp dẫn. Các doanh nghiệp công nghệ cao, trong vòng 15 năm, có thuế suất ưu đãi 10%, trong đó 4 năm đầu miễn thuế, 9 năm giảm 50%. Đối với các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, hoặc mới đặc biệt thu hút đầu tư, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể lên đến 30 năm. Hoạt động xã hội hóa như giáo dục, đào tạo, và môi trường cũng được hưởng thuế suất ưu đãi 10% suốt thời gian thực hiện dự án. Đây là động lực mạnh mẽ để kích thích sự đầu tư và phát triển trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời góp phần vào sự bền vững và đổi mới của nền kinh tế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.2. Miễn thuế thu nhập cá nhân (PIT)

Hiện tại ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM đang được đề xuất thuế thu nhập cá nhân để thu hút nhân tài, nên theo thông tin 11/5/2023 Khu Công Nghệ Cao TP.HCM đang chủ động đề xuất những biện pháp ưu đãi thuế cá nhân để thu hút nhân tài và đội ngũ trí thức. Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM ông Phạm Chánh Trực đề xuất, cần thiết lập chính sách ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia trong 5 năm cho các chuyên gia , tăng cường chế độ đãi ngộ để làm cho khu công nghệ cao trở thành điểm đến lý tưởng cho người làm việc.

Việc thu hút đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học vào làm việc ở khu công nghệ cao hiện chưa hiệu quả vì thu nhập thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Có những cơ chế về thuế, cơ chế năng động, có chính sách đưa các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam ra cạnh tranh với thị trường quốc tế, tạo cơ hội cho phát triển chung.

Dựa vào những lợi ích thuế thu nhập cá nhân sẽ được đề xuất để nhằm thu hút nhân tài đến vì Đây là bước quan trọng để tạo ra môi trường làm việc thuận lợi và hấp dẫn, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Thuế thu nhập cá nhân đang tiến hành đề xuất để thu hút nhân tài

Thuế thu nhập cá nhân đang tiến hành đề xuất để thu hút nhân tài

1.3. Miễn thuế xuất nhập khẩu

Chính sách ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM thuế Xuất nhập khẩu tại khu công nghệ cao đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển và gia tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đầu tiên, miễn thuế nhập khẩu được áp dụng cho hàng loạt các thành phần quan trọng như thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, linh kiện và nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư mà còn khuyến khích sự đổi mới trong sản xuất.

Đặc biệt, miễn thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng cho hàng hóa sử dụng trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cùng với miễn thuế xuất khẩu và thuế Giá trị gia tăng bằng 0 cho sản phẩm công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư và phát triển sản phẩm tiên tiến, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu công nghệ cao, đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế.

2. Hỗ trợ và khuyến khích nghiên cứu phát triển

2.1. Quỹ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cho thanh thiếu niên

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cho thanh thiếu niên đang trở thành một cơ hội lớn để khu vực công nghệ cao thu hút và giữ chân nhân tài. Ông Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ (TST), đã đề xuất TP Thủ Đức thực hiện thí điểm lập quỹ nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ sáng kiến của thanh thiếu niên.

Hội nghị giải pháp cho hoạt động đổi mới sáng tạo đã là nơi ông Sự chia sẻ ý kiến, đánh giá cao sự đóng góp của thanh niên TP HCM trong việc tạo ra hơn 250.000 ý tưởng và sản phẩm công nghệ hàng năm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cơ chế chính sách hiện tại đối với hỗ trợ nghiên cứu này vẫn còn hạn chế, đặc biệt là về vấn đề đầu ra sản phẩm.

Quỹ hỗ trợ đề xuất sẽ hoạt động linh hoạt và kịp thời, giải ngân trực tiếp cho các ý tưởng có tiềm năng cao. Ông Sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ nhanh chóng để thanh niên có thể biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế và khuyến khích tinh thần mạo hiểm.

Ông Trần Đức chia sẻ về vai trò quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo thanh thiếu niên để thu hút nhân tài tại khu công nghệ cao

Ông Trần Đức chia sẻ về vai trò quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo thanh thiếu niên để thu hút nhân tài tại khu công nghệ cao

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP HCM, đưa ra ví dụ của Singapore để minh họa sức mạnh của việc lập quỹ nghiên cứu quốc gia. Ông Xuân đề xuất rằng, việc sử dụng quỹ cần đi kèm với chính sách trung và dài hạn, kết nối hiệu quả giữa đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp, và cộng đồng để tạo ra một môi trường sáng tạo phát triển.

Nói về thực tế của TP Thủ Đức, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ TP Thủ Đức, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Thịnh tiếp tục cho biết rằng, địa phương sẽ thực hiện thí điểm áp dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực giao thông, y tế, môi trường và tổ chức các hoạt động kết nối giữa viện trường và doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập doanh nghiệp và thúc đẩy sáng tạo trong giới trẻ. Quỹ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cho thanh thiếu niên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới và giữ chân nhân tài tại khu vực công nghệ cao này.

2.2 Tạo lực hút hợp tác tại khu công nghệ cao.

Để tạo lực hút hợp tác tại khu công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang tiến hành rà soát và hoàn thiện chính sách pháp lý ưu đãi thuế, nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia và đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.

Tính đến nay, sau khi Luật Công nghệ cao 2008 được Quốc hội thông qua, Bộ KH&CN đã chủ động tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động công nghệ cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và áp dụng công nghệ cao do vấn đề nguồn vốn. Để giải quyết vấn đề này, Bộ KH&CN đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về Khu Công nghệ cao, nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Lê Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ KH&CN), cho biết Bộ đã xin ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện chính sách và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển Khu Công nghệ cao, đồng thời thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Thông tư 05/2022/TT-BKHCN về sử dụng Quỹ Khoa học và Công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp cũng đã được ban hành để tạo điều kiện linh hoạt và tự chủ hơn cho doanh nghiệp, đồng thời giúp họ sử dụng hiệu quả Quỹ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và phát triển công nghệ.

Bộ KH&CN tiếp tục tập trung rà soát chính sách, tổ chức thực hiện hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Khu Công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Việc tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên và điều chỉnh chính sách theo từng giai đoạn sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường sức hút của khu vực này đối với doanh nghiệp.

Chính sách pháp lý ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM để thu hút đầu tư cho nhiều công ty quốc tế

Chính sách pháp lý ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM để thu hút đầu tư cho nhiều công ty quốc tế

3. Tại Onehub Saigon – doanh nghiệp có thể tận dụng ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM để phát triển

Đối với doanh nghiệp mới thì ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM là nguồn động viên lớn, tạo điều kiện thuận lợi để họ bắt đầu và phát triển. Chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính kích thích sự sáng tạo và đổi mới trong quần thể doanh nghiệp tại khu công nghệ cao.

Ngoài ra, ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM cũng tạo ra một môi trường hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp hợp tác chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Việc này tạo ra cơ hội để xây dựng cộng đồng giúp các doanh nghiệp mới học hỏi và định hình chiến lược của mình dựa trên những bài học từ những doanh nghiệp đi trước. Sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp không chỉ tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của cộng đồng kinh doanh tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Khuyến khích doanh nghiệp hợp tác tạo nên quần thể doanh nghiệp phát triển

Kết Luận

Tận dụng ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM thúc đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp và đổi mới khoa học kỹ thuật. Với lợi ích thuế đa dạng như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân, và miễn thuế xuất nhập khẩu, Khu Công nghệ cao TPHCM đã tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là cho các doanh nghiệp công nghệ cao.

Các chính sách ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và thu hút nhân tài tại Khu Công nghệ cao TPHCM với những hỗ trợ từ chính phủ. Như vậy, ưu đãi thuế đang được hiện tại khu công nghệ cao là biện pháp thuận lợi định hình TP.HCM như một trung tâm đổi mới và phát triển công nghiệp hàng đầu trong khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế phát triển, việc mở rộng kinh doanh đôi khi đòi hỏi sự linh hoạt và hiệu quả cao. Và tại khu vực trung tâm Tp. Thủ Đức, tốc độ phát triển của khu vực này đã thu hút sự đầu tư của không ít ông lớn trong thị trường bất động sản nên việc thuê văn phòng trở tại khu vực này đang trở thành lựa chọn thông minh cho doanh nghiệp đang tìm kiếm không gian làm việc chất lượng và xung quanh khu vực là một nơi thoáng mát. Với sự thuận tiện và tiềm năng phát triển rộng lớn, văn phòng cho thuê tại Thủ Đức không chỉ mang lại môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí. Hãy cùng chúng tôi khám phá những lợi ích đặc biệt của việc đặt bước chân vào thế giới văn phòng hiện nay nhé.

1. Giới thiệu về Thủ Đức và tính sầm uất của khu vực

Đến năm 2020, Quận Thủ Đức đã được nâng cấp thành thành phố, với sự sát nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức. Ngày 1/1/2021, Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 chính thức có hiệu lực, đưa Thủ Đức lên tầm vóc thành phố đầu tiên trong hệ thống đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trực tiếp dưới sự quản lý của thành phố trung ương.

Đây là bước phát triển quan trọng, đánh dấu sự quyết liệt của cộng đồng và chính quyền trong việc nâng cao hình ảnh và vị thế địa lý của Thủ Đức. Quận Thủ Đức nằm ở phía đông của thành phố và có diện tích khoảng 48,08 km². Thủ Đức được chia thành 34 phường và trong đó, Phường Thủ Thiêm và An Khánh là hai phường được thành lập vào tháng 1967 lập Quận 9 (quận Chín) thuộc Đô thành Sài Gòn. Phường Thủ Thiêm là phường được sát nhập từ 2 phường An Khánh cũ và Thủ Thiêm cũ. Phường An Khánh mới là phường sáp nhập của phường Bình An và Bình Khánh cũ. Với vị trí địa lý thuận lợi, Thủ Đức được xem là một trong những khu vực sầm uất nhất của thành phố Hồ Chí Minh và được nhiều doanh nghiệp quan tâm để tìm một văn phòng cho thuê tại Thủ Đức nhiều sự tiện lợi đa dạng.

Thủ Đức đã được nâng cấp thành thành phố được xem là khu đô thị sáng tạo

1.1 Mô tả về vị trí và tiềm năng phát triển của Thủ Đức

Thủ Đức, vị trí ưu chiến lược ở cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, đóng vai trò quan trọng trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Là trung tâm nối các tuyến giao thông chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, bao gồm Đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội, Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, và Đại lộ Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 1K. Hơn nữa, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên dọc theo Xa lộ Hà Nội đã được hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào khai thác sớm trong năm nay.

Với những vị trí chiến lược tốt, Thủ Đức trở nên thành khu đô thị sáng tạo được thu hút nhiều doanh nghiệp đến tìm văn phòng cho thuê tại Thủ Đức với nhiều sự tiện ích cực kì tốt.

1.2 Tính sầm uất thuận lợi cho kinh doanh

Khu vực Thủ Đức là trung tâm kinh tế sầm uất, thuận lợi cho việc kinh doanh. Sự tập trung của các doanh nghiệp, trường đại học, và cộng đồng dân cư đa dạng tạo nên một môi trường cá thể cho nhiều doanh nghiệp đến. Điều này trở nên rõ ràng khi chọn lựa đặt văn phòng hay kinh doanh tại những khu vực có tính sầm uất. Với môi trường kinh doanh sôi động và những ưu đãi đặc biệt, việc định cư kinh doanh tại những nơi như vậy là một quyết định đúng đắn và mang lại lợi ích lâu dài.

Khu sầm uất Thủ Đức mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi tìm văn phòng cho thuê tại Thủ Đức

2. Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khi thuê văn phòng

2.1 Tìm hiểu về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp thuê văn phòng tại Thủ Đức, doanh nghiệp không chỉ nhận được sự tiện lợi từ môi trường kinh doanh sầm uất với cá thể những doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ mà còn được hưởng nhiều ưu đãi thuế hấp dẫn. Trong số đó, ưu đãi thuế thu nhập Doanh Nghiệp đặc biệt được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Với thuế suất ưu đãi chỉ 10% trong khoảng thời gian linh hoạt, doanh nghiệp có thể hưởng lợi ích miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với dự án công nghệ cao. Đối với các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, hay công nghệ mới, ưu đãi thuế có thể kéo dài tới 30 năm. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và bảo vệ môi trường, thuế suất ưu đãi 10% được áp dụng suốt thời gian thực hiện dự án. Những chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững và đổi mới trong khu công nghệ cao thu hút nhiều doanh nghiệp đến văn phòng cho thuê tại Thủ Đức với nhiều lợi ích mang lại.

Doanh nghiệp nhận được nhiều ưu đãi thuế khi thuê văn phòng tại khu công nghệ cao Thủ Đức

2.2 Lợi ích mà doanh nghiệp có thể nhận được

Văn phòng cho thuê tại Thủ Đức tại khu công nghệ cao như Onehub Saigon không chỉ mang lại ưu đãi thuế mà còn đem đến lợi ích đa dạng cho doanh nghiệp. Khu Công nghệ cao TPHCM phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp, từ nhỏ đến lớn, và là sự chọn lựa của nhiều ông lớn công nghệ hàng đầu như Samsung, Nidec, Intel. Chi phí thuê văn phòng ở đây cạnh tranh và hợp lý, đồng thời, cơ sở hạ tầng giao thông đang nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển (tuyến Metro số 1, đường vành đai 3…). Với mạng 5G và công nghệ hiện đại, khu vực này đặc biệt ưu tiên phát triển kỹ thuật số. Chính sách thuế ưu đãi như một đòn bẩy khuyến khích đầu tư và phát triển ngành công nghệ tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

3. Đánh giá về các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh xung quanh

Dự án được phát triển bởi Quỹ đầu tư Gaw NP Capital – đơn vị đầu tư bất động sản có nhiều kinh nghiệm phát triển các dự án khu dân cư cao cấp, khu phức hợp thương mại, bán lẻ, khách sạn 5 sao và bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.

3.1 Phân tích các dịch vụ hỗ trợ

Theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Nghị định thành lập, quản lý và sử dụng “Quỹ hỗ trợ” đầu tư cho những đối tượng doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao pháp đáp ứng vốn đầu tư như

  • Dự án quy mô vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng
  • Đạt doanh thu 20.000 tỷ đồng/ năm
  • Đảm bảo điều kiện về tình hình thực hiện dự án đạt quy mô vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng

Các điều kiện nêu trên sẽ được Quỹ hỗ trợ, chi trả tối đa 50% chi phí doanh nghiệp thực tế đã chi trong năm cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chủ yếu là người lao động Việt Nam. Cụ thể, hỗ trợ đạt tối đa 0,5% giá trị gia tăng của sản phẩm có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên. Riêng đối với doanh nghiệp đáp ứng tất cả các điều kiện – doanh thu trên 200 nghìn tỷ đồng, nhân lực trên 10.000 người, tỷ lệ giá trị gia tăng trên 30%, hỗ trợ đặc biệt được nâng lên tối đa 1,5% giá trị gia tăng.

Nhận được “Quỹ hỗ trợ” khi doanh nghiệp đạt được những điều kiện tốt

3.2 Liệt kê và đánh giá tòa nhà văn phòng tại khu công nghệ Cao Tp.HCM

Văn phòng cho thuê Onehub Saigon tại Tp. Thủ Đức tại, khu vực sầm uất Thủ Đức, không chỉ mang lại những ưu đãi thuế và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn đem đến một loạt tiện ích xung quanh tối ưu. Với tọa lạc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, trên mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội, thuận lợi kết nối với các khu vực trọng điểm trong thành phố và các tỉnh lân cận.

3.2.1. Hệ thống giao thông

Đường bộ

Mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội, tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An,… Dễ dàng di chuyển đến các khu vực trung tâm thành phố qua các tuyến đường như Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng,… Gần các nút giao thông quan trọng như nút giao thông Xa lộ Hà Nội – Nguyễn Văn Linh, nút giao thông Xa lộ Hà Nội – Mai Chí Thọ.

Tuyến tàu điện

Ga Metro số 12 (ga Khu Công nghệ cao TP.HCM) của tuyến Metro 1 nằm ngay đối diện Onehub Saigon, giúp di chuyển nhanh chóng và thuận tiện đến các khu vực khác trong thành phố.

Đường thủy

Cảng Sài Gòn cách Onehub Saigon khoảng 15km.

3.2.2. Môi trường làm việc

Onehub Saigon được đánh giá là một trong những môi trường làm việc văn phòng hiện đại và năng động nhất tại TP.HCM. Khu tòa nhà phát triển theo phong cách Campus office, khu cảnh quan được thiết kế bởi kiến trúc sư ColinK, với kiến trúc hiện đại, thông minh và sáng tạo. Văn phòng xanh sử dụng nhiều vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp với nhiều cây xanh tạo nên không gian làm việc xanh mát và thoáng đãng cung cấp đầy đủ các tiện ích cho nhân viên như khu vực pantry, khu vực nghỉ ngơi, phòng gym,…

Với những vị trí đắc địa và nhiều tiện ích xung quanh tạo nên nhiều lợi thế cho doanh nghiệp

4. Kết Luận

Những điểm sầm uất ở Thủ Đức điểm quan trọng nhất khuyến khích doanh nghiệp cân nhắc tìm hiểu thêm về cơ hội văn phòng cho thuê tại Thủ Đức. việc thuê văn phòng tại khu vực sầm uất Thủ Đức không chỉ mang lại lợi ích về vị trí đắc địa và tiện ích xung quanh mà còn là cơ hội tốt cho doanh nghiệp phát triển. Với ưu đãi thuế hấp dẫn và sự linh hoạt trong việc chọn lựa không gian làm việc, văn phòng cho thuê tại Thủ Đức đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp.Doanh Nghiệp không chỉ tận hưởng không gian chuyên nghiệp mà còn đặt bước vào một cộng đồng kinh doanh đa ngành, tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển và hợp tác.

Trong bước tiến vững chắc của ngành công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của Công ty Worldwide DC Solution đã mang lại một sự đột phá lớn với việc đầu tư lên đến 70 triệu USD để xây dựng một trung tâm dữ liệu 1Hub tại OneHub Saigon – khu phức hợp văn phòng, thương mại theo mô hình campus do Công ty Ascendas Saigon Bund đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP HCM.dự án này hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dự án này sẽ góp phần phong phú cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao nói chung và Onehub Saigon nói riêng.

Dự án quy mô lớn

Dự án trung trung tâm dữ liệu data center của Onehub là trung tâm dữ liệu cấp III được thành lập với mong muốn thúc đẩy kinh tế theo công nghệ số và luôn hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt và không gian trung tâm dữ liệu (co-location) và dịch vụ quản lý trung tâm dữ liệu (data center management services) với quy mô tổng diện tích sàn lên tới 18.000 m2 và chiều cao lên tới 55 mét. Với nguồn đầu tư lớn này, dự kiến sẽ tạo ra một không gian hiện đại với công nghệ hàng đầu, đáp ứng tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp hiện đại.

Dự án trung tâm dữ được đầu tư từ nước ngoài 70 triệu USD bởi Công ty Worldwide DC Solution

Dự án trung tâm dữ được đầu tư từ nước ngoài 70 triệu USD bởi Công ty Worldwide DC Solution

Chính sách ưu đãi tại khu công nghệ cao TP.HCM

Chính sách ưu đãi thuế khi đầu tư vào trung tâm dữ liệu data center tại khu công nghệ cao trở thành điểm đặc biệt bởi Chính phủ Việt Nam. Các dự án trung tâm dữ liệu được hỗ trợ bởi một chính sách thuế với mức thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm.

Mức thuế suất này được phân chia chi tiết như sau: 04 năm đầu với thuế suất 0%, tiếp theo là 9 năm với thuế suất 5%, và cuối cùng là 2 năm với thuế suất 10%. Đối với các dự án quy mô lớn sử dụng công nghệ cao và công nghệ mới, Chính phủ mở rộng thời gian thuế suất ưu đãi lên đến 30 năm với mức thuế suất cố định là 10%. Điều này không chỉ khích lệ đầu tư vào trung tâm dữ liệu mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của các lĩnh vực xã hội quan trọng.

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu doanh nghiệp có được ưu đãi thuế đặc biệt

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu doanh nghiệp có được ưu đãi thuế đặc biệt

Cơ hội phát triển vào thị trường trung tâm dữ liệu data center

Onehub Saigon cho rằng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu được đầu tư mạnh mẽ vào Data Center tại Việt Nam. Vì trung tâm dữ liệu data center được xem như là trái tim của doanh nghiệp vì đó là nơi bảo vệ những dữ liệu của công ty mà còn tạo ra cơ hội để tổ chức tối ưu hóa hoạt động và phát triển mạnh mẽ trong thời đại số hóa.

Thị trường trung tâm dữ liệu đang được phát triển mạnh tại Việt Nam

Thị trường trung tâm dữ liệu đang được phát triển mạnh tại Việt Nam

Thị trường Trung tâm Dữ liệu tại Việt Nam nói chung dự kiến đạt khoảng 1,03 tỷ USD vào năm 2028, tăng lên đáng kể so với con số 561 triệu USD ghi nhận vào năm 2022 (theo Research and Markets). Tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) của thị trường được dự báo sẽ đạt 10,68% trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2028. Khu vực Đông Nam Á nói riêng giai đoạn 2021 – 2026 thị trường đầu tư trung tâm dữ liệu Đông Nam Á ​​sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) trên 8%. Số người sử dụng Internet tại Việt Nam 2023 hiện đang là 77,93 triệu vào tháng 1 năm nay, chiếm 79,1% tổng dân số.

Với quy mô lớn trung tâm dữ liệu data center tại Onehub SaiGon tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào một trung tâm dữ liệu chất lượng, tận hưởng các tiện ích của Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn.

Hướng tới tương lai trung tâm dữ liệu data center

Cuộc đua xây dựng Data Center tại Việt Nam đang trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết, nhờ những ưu đãi từ Chính phủ và động lực từ quá trình chuyển đổi số. Các quy định pháp lý mới nhất đặt mức quan trọng lớn cho chủ quyền dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và củng cố biện pháp an ninh mạng.

Theo báo cáo về tăng trưởng của trung tâm dữ liệu và đám mây trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã được đánh giá là một trong 10 thị trường mới nổi quan trọng trên thế giới về hệ thống trung tâm dữ liệu. Hiện nay, có khoảng 28 trung tâm dữ liệu tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ… với đa dạng về quy mô và chất lượng, đạt các tiêu chuẩn và chứng chỉ tại nhiều cấp độ khác nhau.

Trong tương lai trung tâm dữ liệu bởi những nhà đầu tư lớn và ưu đãi từ chính phủ đặt ra

Trong tương lai trung tâm dữ liệu bởi những nhà đầu tư lớn và ưu đãi từ chính phủ đặt ra

Theo Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đều phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp trong nước không được phép lưu trữ dữ liệu tại nước ngoài. Việc buộc doanh nghiệp đặt server tại Việt Nam thay vì ở nước khác sẽ đồng thời giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh trong thị trường nội địa. Điều này cũng tạo ra nhiều thuận lợi liên quan đến tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và ổn định cho các hoạt động kinh doanh.

Những thông tin trên cho thấy sẽ cho thấy có khá nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ đầu tư trong nước và từ đó trung tâm dữ liệu data center tại Việt Nam sẽ phát triển hơn để đáp ứng được tất cả công ty, tập đoàn quốc tế tại Việt Nam

Đồng thời chính phủ ưu tiên cao cho các sáng kiến số hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế số của đất nước. Điều này bao gồm việc ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, quản trị và điều hành điện tử, mở rộng kết nối cáp quang và triển khai 5G. Những chính sách hấp dẫn này đang đóng vai trò quan trọng làm đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu ở Việt Nam, với sự gia tăng hàng năm.

Câu nói của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về trung tâm dữ liệu data center

Trung tâm dữ liệu data center đóng vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế số, và sự giàu có của một quốc gia trong tương lai sẽ được đánh giá dựa trên khả năng quản lý và sử dụng dữ liệu. Ngành công nghiệp xử lý dữ liệu lớn, đặc biệt là lĩnh vực trung tâm dữ liệu, dự kiến sẽ trở thành một trong những ngành lớn nhất. Để đáp ứng đủ nhu cầu về dữ liệu, Việt Nam cần mỗi năm xây dựng thêm từ 4 đến 5 Trung tâm Dữ liệu (IDC) với quy mô 2.000 rack.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong việc lựa chọn, doanh nghiệp Việt Nam nên ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nước nhà, đặc biệt là khi Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới.

Kết Luận

Dự án trung tâm dữ liệu data center của công ty Worldwide DC Solution không chỉ là một nhà đầu tư lớn mà còn là một cơ hội tốt cho doanh nghiệp tận dụng những ưu điểm độc đáo của Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn. Đây là bước quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi kỹ thuật số của TP Hồ Chí Minh và mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tốc độ phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia thường đi kèm với sự tăng nhanh của đô thị hóa, và Việt Nam là một ví dụ điển hình. Điều này dẫn đến việc xuất hiện liên tục các tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, và Đà Nẵng. Những công trình này không chỉ đem đến vẻ đẹp biểu tượng, mà còn góp phần quan trọng vào giá trị kinh tế bền vững của đất nước.

Dự án tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại phía đông Tp. Hồ Chí Minh, OneHub Saigon

tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn

OneHub Sài Gòn là một trong các tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn ở Tp. Thủ Đức

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại thành phố Thủ Đức, OneHub Saigon là một dự án văn phòng mặt sàn lớn, đặc biệt được thiết kế để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Dự án mang lại một loạt các tiện ích và dịch vụ đa dạng, từ không gian làm việc mở, phòng họp tiện nghi, đến quán cà phê sân thượng và khu vui chơi giải trí. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo và thuận tiện cho các doanh nghiệp.

OneHub Saigon không chỉ ấn tượng với diện tích lớn mà còn với kiến trúc hiện đại và bền vững. Tòa nhà được xây dựng với mô hình tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tích hợp công nghệ xanh, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn về bền vững. Kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng chất lượng, OneHub Saigon tạo điều kiện cho việc kinh doanh và giao thương. Việc tiếp cận khu trung tâm thành phố và các khu vực lân cận diễn ra thuận lợi.

OneHub Saigon không chỉ là không gian làm việc, mà còn là một hệ sinh thái doanh nghiệp đầy đủ, mang lại sự thoải mái và hỗ trợ cho mọi hoạt động kinh doanh. Đây chắc chắn là địa điểm lý tưởng cho doanh nghiệp muốn kết hợp giữa không gian chuyên nghiệp và các tiện ích hiện đại. OneHub Saigon hỗ trợ mô hình làm việc linh hoạt, đáp ứng xu hướng mới trong cách doanh nghiệp tổ chức công việc. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không gian làm việc mở, sử dụng phòng họp linh hoạt, và thậm chí làm việc từ xa, tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và tiện ích cho đội ngũ nhân viên. Với cam kết đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, OneHub Saigon không chỉ mang đến không gian văn phòng mặt sàn lớn mà còn chú trọng đến chất lượng dịch vụ. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và thân thiện sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi khía cạnh.

Dự án tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại TP.HCM – Office Haus

Office Haus

Office Haus

Dự án tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại TP.HCM – Office Haus, với hơn 23.000 m2 GFA (tổng diện tích sàn xây dựng) và 2.500m2 mặt bằng, đặt ra một tiêu chuẩn mới về quy mô và chất lượng trong lĩnh vực bất động sản văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ở vị trí chiến lược gần trung tâm thương mại Aeon Mall, lớn nhất Việt Nam tại Tân Phú, khu vực này không chỉ gần kề khu đô thị Celadon City mà còn có mối liên kết thuận lợi với Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ trong khoảng vài km.

Dự án không chỉ đơn thuần là một kết cấu lớn, mà còn thể hiện cam kết đối với bền vững và hiệu quả trong quản lý năng lượng. Bằng cách tích hợp các thiết kế tòa nhà bền vững và tiết kiệm chi phí, cùng việc áp dụng công nghệ không tiếp xúc và trang thiết bị đạt chuẩn LEED Gold tại TP.HCM, Office Haus tạo ra một môi trường làm việc không chỉ hiện đại mà còn đáp ứng đầy đủ yếu tố của một văn phòng hiệu suất cao.

Tòa nhà văn phòng xanh

Tòa nhà văn phòng xanh

Với việc đạt chuẩn LEED Gold, Office Haus cam kết đảm bảo bền vững và thân thiện với môi trường. Các hệ thống và thiết kế xanh không chỉ giảm tiêu thụ năng lượng mà còn tạo ra một môi trường làm việc tốt cho sức khỏe và sự sáng tạo.

Vị trí đắc địa gần trung tâm thương mại Aeon Mall và khu đô thị Celadon City, cũng như cách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ vài km, giúp Office Haus trở thành nơi làm việc thuận lợi và dễ tiếp cận cho nhân viên và đối tác kinh doanh.

Dự án tòa nhà văn phòng VNG

Tòa nhà văn phòng VNG

Tòa nhà văn phòng VNG

Dự án tòa nhà văn phòng mới của VNG, tọa lạc tại Tân Thuận, Quận 7, TPHCM, đánh dấu một bước tiến quan trọng của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Với quy mô khoảng 2,2 hectare, dự án này không chỉ là một nơi làm việc mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và sự thăng tiến trong không gian làm việc hiện đại.

Tổng diện tích 2,2 hectare bao gồm một tòa nhà 3 tầng, với mỗi tầng có diện tích sàn từ 7.000 m2 đến 9.000 m2 và diện tích sử dụng từ 5.000 m2 đến 7.000 m2. Với tổng diện tích mặt sàn lên đến 4,1 hecta, trụ sở mới của VNG tự hào là một trong những dự án tòa nhà văn phòng có diện tích mặt sàn lớn nhất tại Việt Nam, đặt ra tiêu chuẩn mới về quy mô trong ngành công nghiệp bất động sản văn phòng.

Đặc biệt, với thiết kế theo phong cách mở, tập trung vào việc sử dụng ánh sáng tự nhiên tối đa và mang lại tính thẩm mỹ cao, tòa nhà này không chỉ là nơi làm việc mà còn là một không gian trải nghiệm đẳng cấp. Với sức chứa lên đến 2.500 nhân viên, tòa nhà được xây dựng với các không gian như cafe corner, gyms,… tạo điều kiện thuận lợi và thoải mái cho nhân viên.

Dự án này không chỉ đơn thuần là một văn phòng, mà còn là sự thể hiện của sự chuyển đổi trong cách doanh nghiệp nhìn nhận về môi trường làm việc. Với sự linh hoạt, đội ngũ nhân sự đa dạng và không gian sáng tạo, trụ sở mới của VNG không chỉ là một nơi làm việc, mà là một điểm đến thú vị, phản ánh tầm quan trọng và uy tín của tập đoàn trong cộng đồng doanh nghiệp và ngành công nghiệp công nghệ.

Kết luận

Dự án tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại TP.HCM là những biểu tượng tiêu biểu cho sự phát triển mạnh mẽ và hiện đại của thị trường bất động sản văn phòng tại Việt Nam. Những dự án này không chỉ mang lại không gian làm việc chuyên nghiệp mà còn đặt ra những tiêu chuẩn mới về tiện ích và môi trường làm việc. Việc tích hợp các tiện ích đa dạng, thiết kế hiện đại, và cam kết đối với bền vững đều là những yếu tố quan trọng khiến cho những tòa nhà này trở thành lựa chọn ưu việt cho các doanh nghiệp. Sự linh hoạt trong mô hình làm việc, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, và ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp là những ưu điểm nổi bật.

Trong bước tiến vững chắc của ngành công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của Công ty Worldwide DC Solution đã mang lại một sự đột phá lớn với việc đầu tư lên đến 70 triệu USD để xây dựng một trung tâm dữ liệu 1Hub tại OneHub Saigon – khu phức hợp văn phòng, thương mại theo mô hình campus do Công ty Ascendas Saigon Bund đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP HCM.dự án này hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dự án này sẽ góp phần phong phú cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao nói chung và Onehub Saigon nói riêng.

Dự án quy mô lớn

Dự án trung trung tâm dữ liệu data center của Onehub là trung tâm dữ liệu cấp III được thành lập với mong muốn thúc đẩy kinh tế theo công nghệ số và luôn hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt và không gian trung tâm dữ liệu (co-location) và dịch vụ quản lý trung tâm dữ liệu (data center management services) với quy mô tổng diện tích sàn lên tới 18.000 m2 và chiều cao lên tới 55 mét. Với nguồn đầu tư lớn này, dự kiến sẽ tạo ra một không gian hiện đại với công nghệ hàng đầu, đáp ứng tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp hiện đại.

Dự án trung tâm dữ được đầu tư từ nước ngoài 70 triệu USD bởi Công ty Worldwide DC Solution

Dự án trung tâm dữ được đầu tư từ nước ngoài 70 triệu USD bởi Công ty Worldwide DC Solution

Chính sách ưu đãi tại khu công nghệ cao TP.HCM

Chính sách ưu đãi thuế khi đầu tư vào trung tâm dữ liệu data center tại khu công nghệ cao trở thành điểm đặc biệt bởi Chính phủ Việt Nam. Các dự án trung tâm dữ liệu được hỗ trợ bởi một chính sách thuế với mức thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm.

Mức thuế suất này được phân chia chi tiết như sau: 04 năm đầu với thuế suất 0%, tiếp theo là 9 năm với thuế suất 5%, và cuối cùng là 2 năm với thuế suất 10%. Đối với các dự án quy mô lớn sử dụng công nghệ cao và công nghệ mới, Chính phủ mở rộng thời gian thuế suất ưu đãi lên đến 30 năm với mức thuế suất cố định là 10%. Điều này không chỉ khích lệ đầu tư vào trung tâm dữ liệu mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của các lĩnh vực xã hội quan trọng.

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu doanh nghiệp có được ưu đãi thuế đặc biệt

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu doanh nghiệp có được ưu đãi thuế đặc biệt

Cơ hội phát triển vào thị trường trung tâm dữ liệu data center

Onehub Saigon cho rằng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu được đầu tư mạnh mẽ vào Data Center tại Việt Nam. Vì trung tâm dữ liệu data center được xem như là trái tim của doanh nghiệp vì đó là nơi bảo vệ những dữ liệu của công ty mà còn tạo ra cơ hội để tổ chức tối ưu hóa hoạt động và phát triển mạnh mẽ trong thời đại số hóa.

Thị trường trung tâm dữ liệu đang được phát triển mạnh tại Việt Nam

Thị trường trung tâm dữ liệu đang được phát triển mạnh tại Việt Nam

Thị trường Trung tâm Dữ liệu tại Việt Nam nói chung dự kiến đạt khoảng 1,03 tỷ USD vào năm 2028, tăng lên đáng kể so với con số 561 triệu USD ghi nhận vào năm 2022 (theo Research and Markets). Tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) của thị trường được dự báo sẽ đạt 10,68% trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2028. Khu vực Đông Nam Á nói riêng giai đoạn 2021 – 2026 thị trường đầu tư trung tâm dữ liệu Đông Nam Á ​​sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) trên 8%. Số người sử dụng Internet tại Việt Nam 2023 hiện đang là 77,93 triệu vào tháng 1 năm nay, chiếm 79,1% tổng dân số.

Với quy mô lớn trung tâm dữ liệu data center tại Onehub SaiGon tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào một trung tâm dữ liệu chất lượng, tận hưởng các tiện ích của Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn.

Hướng tới tương lai trung tâm dữ liệu data center

Cuộc đua xây dựng Data Center tại Việt Nam đang trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết, nhờ những ưu đãi từ Chính phủ và động lực từ quá trình chuyển đổi số. Các quy định pháp lý mới nhất đặt mức quan trọng lớn cho chủ quyền dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân và củng cố biện pháp an ninh mạng.

Theo báo cáo về tăng trưởng của trung tâm dữ liệu và đám mây trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã được đánh giá là một trong 10 thị trường mới nổi quan trọng trên thế giới về hệ thống trung tâm dữ liệu. Hiện nay, có khoảng 28 trung tâm dữ liệu tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ… với đa dạng về quy mô và chất lượng, đạt các tiêu chuẩn và chứng chỉ tại nhiều cấp độ khác nhau.

Trong tương lai trung tâm dữ liệu bởi những nhà đầu tư lớn và ưu đãi từ chính phủ đặt ra

Trong tương lai trung tâm dữ liệu bởi những nhà đầu tư lớn và ưu đãi từ chính phủ đặt ra

Theo Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đều phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp trong nước không được phép lưu trữ dữ liệu tại nước ngoài. Việc buộc doanh nghiệp đặt server tại Việt Nam thay vì ở nước khác sẽ đồng thời giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh trong thị trường nội địa. Điều này cũng tạo ra nhiều thuận lợi liên quan đến tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và ổn định cho các hoạt động kinh doanh.

Những thông tin trên cho thấy sẽ cho thấy có khá nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ đầu tư trong nước và từ đó trung tâm dữ liệu data center tại Việt Nam sẽ phát triển hơn để đáp ứng được tất cả công ty, tập đoàn quốc tế tại Việt Nam

Đồng thời chính phủ ưu tiên cao cho các sáng kiến số hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế số của đất nước. Điều này bao gồm việc ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, quản trị và điều hành điện tử, mở rộng kết nối cáp quang và triển khai 5G. Những chính sách hấp dẫn này đang đóng vai trò quan trọng làm đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu ở Việt Nam, với sự gia tăng hàng năm.

Câu nói của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về trung tâm dữ liệu data center

Trung tâm dữ liệu data center đóng vai trò quan trọng nhất trong nền kinh tế số, và sự giàu có của một quốc gia trong tương lai sẽ được đánh giá dựa trên khả năng quản lý và sử dụng dữ liệu. Ngành công nghiệp xử lý dữ liệu lớn, đặc biệt là lĩnh vực trung tâm dữ liệu, dự kiến sẽ trở thành một trong những ngành lớn nhất. Để đáp ứng đủ nhu cầu về dữ liệu, Việt Nam cần mỗi năm xây dựng thêm từ 4 đến 5 Trung tâm Dữ liệu (IDC) với quy mô 2.000 rack.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong việc lựa chọn, doanh nghiệp Việt Nam nên ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nước nhà, đặc biệt là khi Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới.

>> Xem thêm: Trung tâm dữ liệu là gì? Tất tần tật về Data Center

Kết Luận

Dự án trung tâm dữ liệu data center của công ty Worldwide DC Solution không chỉ là một nhà đầu tư lớn mà còn là một cơ hội tốt cho doanh nghiệp tận dụng những ưu điểm độc đáo của Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn. Đây là bước quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi kỹ thuật số của TP Hồ Chí Minh và mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tốc độ phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia thường đi kèm với sự tăng nhanh của đô thị hóa, và Việt Nam là một ví dụ điển hình. Điều này dẫn đến việc xuất hiện liên tục các tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, và Đà Nẵng. Những công trình này không chỉ đem đến vẻ đẹp biểu tượng, mà còn góp phần quan trọng vào giá trị kinh tế bền vững của đất nước.

Dự án tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại phía đông Tp. Hồ Chí Minh, OneHub Saigon

OneHub Sài Gòn là một trong các tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn ở Tp. Thủ Đức 

OneHub Sài Gòn là một trong các tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn ở Tp. Thủ Đức 

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại thành phố Thủ Đức, OneHub Saigon là một dự án văn phòng mặt sàn lớn, đặc biệt được thiết kế để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Dự án mang lại một loạt các tiện ích và dịch vụ đa dạng, từ không gian làm việc mở, phòng họp tiện nghi, đến quán cà phê sân thượng và khu vui chơi giải trí. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo và thuận tiện cho các doanh nghiệp.

OneHub Saigon không chỉ ấn tượng với diện tích lớn mà còn với kiến trúc hiện đại và bền vững. Tòa nhà được xây dựng với mô hình tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tích hợp công nghệ xanh, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn về bền vững. Kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng chất lượng, OneHub Saigon tạo điều kiện cho việc kinh doanh và giao thương. Việc tiếp cận khu trung tâm thành phố và các khu vực lân cận diễn ra thuận lợi.

OneHub Saigon không chỉ là không gian làm việc, mà còn là một hệ sinh thái doanh nghiệp đầy đủ, mang lại sự thoải mái và hỗ trợ cho mọi hoạt động kinh doanh. Đây chắc chắn là địa điểm lý tưởng cho doanh nghiệp muốn kết hợp giữa không gian chuyên nghiệp và các tiện ích hiện đại. OneHub Saigon hỗ trợ mô hình làm việc linh hoạt, đáp ứng xu hướng mới trong cách doanh nghiệp tổ chức công việc. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không gian làm việc mở, sử dụng phòng họp linh hoạt, và thậm chí làm việc từ xa, tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và tiện ích cho đội ngũ nhân viên. Với cam kết đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, OneHub Saigon không chỉ mang đến không gian văn phòng mặt sàn lớn mà còn chú trọng đến chất lượng dịch vụ. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và thân thiện sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi khía cạnh.

Dự án tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại TP.HCM – Office Haus

Office Haus

Office Haus

Dự án tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại TP.HCM – Office Haus, với hơn 23.000 m2 GFA (tổng diện tích sàn xây dựng) và 2.500m2 mặt bằng, đặt ra một tiêu chuẩn mới về quy mô và chất lượng trong lĩnh vực bất động sản văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ở vị trí chiến lược gần trung tâm thương mại Aeon Mall, lớn nhất Việt Nam tại Tân Phú, khu vực này không chỉ gần kề khu đô thị Celadon City mà còn có mối liên kết thuận lợi với Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ trong khoảng vài km.

Dự án không chỉ đơn thuần là một kết cấu lớn, mà còn thể hiện cam kết đối với bền vững và hiệu quả trong quản lý năng lượng. Bằng cách tích hợp các thiết kế tòa nhà bền vững và tiết kiệm chi phí, cùng việc áp dụng công nghệ không tiếp xúc và trang thiết bị đạt chuẩn LEED Gold tại TP.HCM, Office Haus tạo ra một môi trường làm việc không chỉ hiện đại mà còn đáp ứng đầy đủ yếu tố của một văn phòng hiệu suất cao.

Tòa nhà văn phòng xanh

Tòa nhà văn phòng xanh

Với việc đạt chuẩn LEED Gold, Office Haus cam kết đảm bảo bền vững và thân thiện với môi trường. Các hệ thống và thiết kế xanh không chỉ giảm tiêu thụ năng lượng mà còn tạo ra một môi trường làm việc tốt cho sức khỏe và sự sáng tạo.

Vị trí đắc địa gần trung tâm thương mại Aeon Mall và khu đô thị Celadon City, cũng như cách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ vài km, giúp Office Haus trở thành nơi làm việc thuận lợi và dễ tiếp cận cho nhân viên và đối tác kinh doanh.

>> Xem thêm: Thị trường văn phòng – xu hướng tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn

Dự án tòa nhà văn phòng VNG

Tòa nhà văn phòng VNG

Tòa nhà văn phòng VNG

Dự án tòa nhà văn phòng mới của VNG, tọa lạc tại Tân Thuận, Quận 7, TPHCM, đánh dấu một bước tiến quan trọng của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Với quy mô khoảng 2,2 hectare, dự án này không chỉ là một nơi làm việc mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và sự thăng tiến trong không gian làm việc hiện đại.

Tổng diện tích 2,2 hectare bao gồm một tòa nhà 3 tầng, với mỗi tầng có diện tích sàn từ 7.000 m2 đến 9.000 m2 và diện tích sử dụng từ 5.000 m2 đến 7.000 m2. Với tổng diện tích mặt sàn lên đến 4,1 hecta, trụ sở mới của VNG tự hào là một trong những dự án tòa nhà văn phòng có diện tích mặt sàn lớn nhất tại Việt Nam, đặt ra tiêu chuẩn mới về quy mô trong ngành công nghiệp bất động sản văn phòng.

Đặc biệt, với thiết kế theo phong cách mở, tập trung vào việc sử dụng ánh sáng tự nhiên tối đa và mang lại tính thẩm mỹ cao, tòa nhà này không chỉ là nơi làm việc mà còn là một không gian trải nghiệm đẳng cấp. Với sức chứa lên đến 2.500 nhân viên, tòa nhà được xây dựng với các không gian như cafe corner, gyms,… tạo điều kiện thuận lợi và thoải mái cho nhân viên.

Dự án này không chỉ đơn thuần là một văn phòng, mà còn là sự thể hiện của sự chuyển đổi trong cách doanh nghiệp nhìn nhận về môi trường làm việc. Với sự linh hoạt, đội ngũ nhân sự đa dạng và không gian sáng tạo, trụ sở mới của VNG không chỉ là một nơi làm việc, mà là một điểm đến thú vị, phản ánh tầm quan trọng và uy tín của tập đoàn trong cộng đồng doanh nghiệp và ngành công nghiệp công nghệ.

>> Xem thêm: “Đảo chiều” trong xu hướng chọn văn phòng mặt sàn lớn hiện nay

Kết luận

Dự án tòa nhà văn phòng mặt sàn lớn tại TP.HCM là những biểu tượng tiêu biểu cho sự phát triển mạnh mẽ và hiện đại của thị trường bất động sản văn phòng tại Việt Nam. Những dự án này không chỉ mang lại không gian làm việc chuyên nghiệp mà còn đặt ra những tiêu chuẩn mới về tiện ích và môi trường làm việc. Việc tích hợp các tiện ích đa dạng, thiết kế hiện đại, và cam kết đối với bền vững đều là những yếu tố quan trọng khiến cho những tòa nhà này trở thành lựa chọn ưu việt cho các doanh nghiệp. Sự linh hoạt trong mô hình làm việc, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, và ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp là những ưu điểm nổi bật.

Với vị trí đắc địa và tiện nghi hiện đại, văn phòng cho thuê công nghệ cao hiện nay là giải pháp toàn diện, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp mong muốn có một môi trường làm việc đầy tiềm năng và cơ hội phát triển. Với không gian linh hoạt và các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, đây là nơi lý tưởng để phát triển và mở rộng kinh doanh. Cùng nhau tìm hiểu những thông tin được cập nhật sớm nhất từ thị trường cho thuê văn phòng công nghệ cao hiện nay.

1. Hiện trạng thuê văn phòng hiện nay

1.1 Thị trường văn phòng đến hết năm 2023

Theo khảo sát của Savills trong năm 2023, giao dịch thuê không gian văn phòng rộng hơn chiếm 74% tổng diện tích giao dịch. Giao dịch mở văn phòng mới chiếm 15% diện tích thuê, trong đó doanh nghiệp nước ngoài chiếm 74% diện tích giao dịch và ưa chuộng các dự án hạng A và B; các doanh nghiệp trong nước lựa chọn phân khúc hạng C và chiếm 26% còn lại.

Nhu cầu về thuê văn phòng ngày càng trở nên đa dạng hơn, từ việc thuê văn phòng truyền thống, văn phòng chia sẻ, văn phòng hạng A, B, C cho đến văn phòng ảo cũng đang là xu hướng hiện nay.

Văn phòng cho thuê có sự biến động, đa dạng nhu cầu hơn

Văn phòng cho thuê có sự biến động, đa dạng nhu cầu hơn

Theo xu hướng thị trường, doanh nghiệp ngày nay ưu tiên sự linh hoạt và tiện nghi và càng chú trọng hơn đến việc thuê văn phòng có đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả phòng đa chức năng, không gian làm việc mở, thoáng, nhiều mảng xanh và có khu vực giải trí tích hợp.

Tuy những năm gần đây thị trường kinh tế biến động, doanh nghiệp thuê văn phòng có xu hướng giảm trong thời gian ngắn, nhưng cũng mở ra nhiều xu hướng thuê văn phòng mới. Điều này cũng là thách thức với các nhà cung cấp văn phòng cho thuê vì cần phải thích nghi, thay đổi chiến lược tiếp thị, cung cấp thêm nhiều giá trị để thu hút khách hàng.

1.2 Khách hàng ngày càng quan tâm đến chi phí

Trong bối cảnh sự bất ổn của nền kinh tế thế giới và tình hình kinh tế tại Việt Nam, việc quản lý chi phí thuê văn phòng ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Sự tập trung vào tối ưu hóa ngân sách và chi tiêu là điều không thể tránh khỏi trong thời điểm này.

Đối diện với áp lực kinh tế, các doanh nghiệp đang cân nhắc mọi quyết định chi tiêu một cách cẩn trọng, bao gồm cả việc chi trả cho dịch vụ văn phòng. Tuy rằng hiện tại thị trường văn phòng đang phải đối mặt với những thách thức từ tình hình kinh tế không ổn định, nhưng triển vọng trong nửa cuối năm 2024 là một cái nhìn tích cực.

Cho thuê văn phòng chất lượng khu công nghệ cao

Cho thuê văn phòng chất lượng khu công nghệ cao

Một trong những yếu tố quan trọng là sự xuất hiện của nguồn cung văn phòng chất lượng. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm không chỉ không gian làm việc đơn thuần mà còn là một môi trường làm việc tối ưu, thú vị và kích thích sự sáng tạo. Cải thiện chất lượng đồng thời trao thêm nhiều giá trị cho dịch vụ cho thuê văn phòng sẽ làm tăng sự hấp dẫn đối với khách hàng.

1.3 Số lượng văn phòng cho thuê dự kiến tăng đáng kể từ 2024-2026

Báo cáo của Cushman & Wakefield, một công ty về dịch vụ bất động sản quốc tế đã chia sẻ về triển vọng thị trường văn phòng cho thuê tại châu Á – Thái Bình Dương năm 2024 đã được công bố.

Theo báo cáo, Việt Nam sẽ chứng kiến một nguồn cung lớn văn phòng mới trong năm 2024. Ở Hà Nội, dự kiến sẽ có tổng cộng 80.700m2 văn phòng mới vào đầu năm 2024, chủ yếu tập trung ở các quận xung quanh trung tâm thành phố.Tại TP.HCM, dự kiến sẽ có 118.700m2 văn phòng hạng A mới tại khu vực trung tâm và 81.000m2 văn phòng hạng A từ khu vực ngoài trung tâm trong giai đoạn 2024 – 2026.

>> Xem thêm: Khai thác tiềm năng phát triển tại các khu công nghệ cao

1.4 Xu hướng thuê văn phòng rời xa trung tâm

Tuy thị trường biến động, kinh tế có phần khó khăn khiến cho cung và cầu có sự thay đổi trong những năm gần đây nhưng đâu đó vẫn có đa dạng nhu cầu thuê văn phòng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Hiện nay trên thị trường đa dạng các hình thức văn phòng cho thuê như:

  • Văn phòng cho thuê truyền thống
  • Văn phòng chất lượng cao hạng A, B, C
  • Văn phòng chia sẻ
  • Văn phòng ảo

Vì mỗi doanh nghiệp luôn có ngân sách, mục đích sử dụng là khác nhau nên nhu cầu tuy có giảm nhưng không đáng kể, giờ đây việc thuê văn phòng tại các trung tâm thành phố dần trở nên đắt đỏ, xu thế ngày nay doanh nghiệp dần chuyển sang tìm kiếm văn phòng cho thuê khu công nghệ cao xa trung tâm. Với giá thành tối ưu hơn đôi chút nhưng cơ sở vật chất luôn được đảm bảo bảo tiện nghi, thoáng mát với đầy đủ các dịch vụ cao cấp đi kèm.

Văn phòng cho thuê xa trung tâm - lựa chọn tối ưu hiện nay

Văn phòng cho thuê xa trung tâm – lựa chọn tối ưu hiện nay

2. Ưu điểm văn phòng cho thuê tại khu công nghệ cao – rời xa trung tâm

2.1 Môi trường sáng tạo và đổi mới

Môi trường sáng tạo và đổi mới là yếu tố quan trọng không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn ở mọi khía cạnh của đời sống. Do không gian của những văn phòng cho thuê xa trung tâm nên luôn có không khí thoáng đãng, ít khói bụi và ngộp ngạt so với trong nội thành. Đây cũng là điểm mạnh của việc thuê văn phòng xa thành phố mà không có nơi nào có được.

Không gian mát mẻ, hiện đại, nhiều mảng xanh giúp học tập và làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Kích thích sáng tạo ra những ý tưởng mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, và khám phá các giải pháp tiên tiến cho các thách thức hiện đại.

2.2 Cơ sở hạ tầng hiện đại

Một văn phòng cho thuê cần đáp ứng cơ sở hạ tầng hiện đại, phù hợp với lối sống, cách sinh hoạt của mọi người học tập và làm việc tại đó. Dịch vụ, tiện ích tốt như giao thông thuận lợi, an ninh đảm bảo, dịch vụ hỗ trợ sự cố 24/7 và nhiều những dịch vụ đi kèm khác.

Tất cả tạo nên lối sống và làm việc thoải mái, năng động dành cho nhân viên khi doanh nghiệp đặt văn phòng tại đây. Đồng thời, cơ sở hạ tầng hiện đại còn tạo ấn tượng mạnh đến với khách hàng, đối tác khi ghé thăm văn phòng của doanh nghiệp.

2.3 Mạng lưới doanh nghiệp

Tình hình kinh tế thế giới lẫn Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn nên các doanh nghiệp thường muốn tối ưu hoá chi phí bằng nhiều hình thức như cắt giảm nguồn nhân lực, giảm chi phí thuê văn phòng từ nội thành sang các văn phòng xa trung tâm thành phố.

Ngoại trừ các ngành nghề đặc thù đơn giản, có thể làm việc từ xa và không cần thảo luận nhiều thì hầu hết các doanh nghiệp đều cần có văn phòng để làm việc, trao đổi lẫn nhau.

Ưu điểm văn phòng cho thuê khu công nghệ cao xa trung tâm

Ưu điểm văn phòng cho thuê khu công nghệ cao xa trung tâm

Do đó, việc chọn các đơn vị cung cấp văn phòng cho thuê khu công nghệ cao xa trung tâm sẽ giúp mở rộng mạng lưới tiếp cận với các đối tác khác. Tăng thêm cơ hội hợp tác kinh doanh với những đối tác cùng thuê lân cận khác.

3. Onehub Saigon – khu phức hợp văn phòng thương mại nổi bật tại SHTP, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp

Khu phức hợp văn phòng thương mại hàng đầu tại SHTP

Khu phức hợp văn phòng thương mại hàng đầu tại SHTP

OneHub Saigon – một trong những văn phòng cho thuê Khu Công Nghệ Cao hội tụ đủ những yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp thuê văn phòng nhiều tiện ích, xa trung tâm thành phố. Với thiết kế hiện đại, thoáng mát phù hợp là nơi học tập và làm việc cho nhân viên và gặp gỡ đối tác của nhiều doanh nghiệp.

Thiết kế cơ sở hạ tầng hiện đại với 7 tòa văn phòng hạng A, trong đó có tòa Tower 1 của dự án đạt LEED SILVER – chứng nhận cấp độ thứ 3 cho những công trình đáp ứng được hơn 50-59% các tiêu chí bền vững của LEED.

Không gian tại OneHub Saigon còn được chú trọng về thiên nhiên khi nhà đầu tư đã cẩn thận bao phủ nhiều mảng xanh dành cho công trình, làm cho không gian trở nên thoáng mát, dễ chịu. Khuyến khích tối đa sự sáng tạo, năng động cho nhân viên khi làm việc tại đây.

Thiết kế hiện đại và đơn vị quản lý vận hành quốc tế

Thiết kế hiện đại và đơn vị quản lý vận hành quốc tế

Không đơn thuần chỉ cung cấp giải pháp văn phòng cho thuê xa trung tâm, OneHub Saigon còn trao đến khách hàng những giá trị vô hình khác mà ít đơn vị khác có. Luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của mỗi doanh nghiệp nhằm linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng một cách tối ưu nhất.

Nhằm mang đến không gian làm việc sáng tạo, yên tĩnh, nơi mà nhân viên của mỗi doanh nghiệp đều phát huy hết khả năng, đóng góp vào sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Khu Công nghệ cao TPHCM đặt mục tiêu thu hút các công ty vi mạch bán dẫn

Kết luận

Lựa chọn một không gian làm việc phù hợp sẽ giúp cho doanh nghiệp phát huy được tối đa sự thành công. Trước muôn vàn lựa chọn về không gian làm việc, có nhiều lý do cũng như ưu điểm khi ngày nay nhiều doanh nghiệp chọn văn phòng cho thuê Khu Công Nghệ Cao thay vì văn phòng trong nội thành.

Không chỉ cam kết mang đến môi trường làm việc sáng tạo, năng động cho nhân viên mà còn là môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, giao thương cùng nhiều doanh nghiệp khác. Kiến tạo sự thành công cho doanh nghiệp.

Với nhịp sống hối hả và áp lực công việc ngày càng tăng, việc tìm kiếm môi trường làm việc lý tưởng không chỉ là mong muốn mà còn là nhu cầu cần thiết để có thể giải tỏa căng thẳng trong quá trình làm việc. Một văn phòng, nơi không gian làm việc chung được bao phủ bởi nhiều cây xanh và tận dụng môi trường thân thiện, đó là một ưu điểm lớn giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài, đồng thời nâng cao sự hài lòng của nhân viên hiện tại.

Trong bối cảnh này, xu hướng chọn tòa nhà văn phòng xanh đang ngày càng trở nên phổ biến của doanh nghiệp mà nhiều ứng viên tìm kiếm việc làm không chỉ muốn tìm một một nơi để làm và phát triển mà còn tìm những công ty có một không gian văn phòng xanh để khơi gợi nguồn cảm hứng làm việc. Đây chính là bài viết then chốt để cho doanh nghiệp hiểu văn phòng xanh giúp cải thiện công việc như thế nào.

Tòa nhà văn phòng xanh là gì?

Tòa nhà văn phòng xanh là một loại kiến trúc công ty được thiết kế và xây dựng với mục tiêu tối ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và sức khỏe của nhân viên. Những tòa nhà này thường tích hợp các giải pháp bền vững với tiêu chí nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và tạo ra một môi trường làm việc thoải mái như:

Tòa nhà văn phòng được thiết kế nhằm tăng năng suất công việc cho nhân viên

Tòa nhà văn phòng được thiết kế nhằm tăng năng suất công việc cho nhân viên

  • Có không gian xanh với cây cỏ để tạo không khí tươi mới giảm căng thẳng cho nhân viên.
  • Tận dụng nguyên liệu tái chế trong việc xây dựng và trang trí văn phòng.
  • Xây dựng lối sống bền vững với với thiên nhiên.

Các đặc điểm của văn phòng xanh có thể bao gồm sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, cải thiện việc quản lý nước, và tích hợp không gian xanh trong và ngoài tòa nhà.

Xem thêm: Tìm hiểu về ưu và nhược điểm của tòa nhà văn phòng xanh

Tại sao chọn tòa nhà văn phòng xanh?

Các chuyên gia nhận xét nhu cầu đối với văn phòng xanh của nhiều doanh nghiệp đang ngày một tăng lên. Theo báo cáo của ESG do Công ty Savills công bố Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến trong chứng nhận công trình xanh.

Hiện nay cả nước Việt Nam nói chung chỉ có 20 tòa nhà văn phòng đạt chứng nhận LEED (chứng chỉ công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế) trong đó Onehub đạt chứng chỉ LEED Silver. Dưới đây là những lý do tại sao nên chọn toà nhà văn phòng xanh nhé.

2.1. Bảo vệ Môi trường

Để đạt được chứng chỉ LEED Silver, Onehub Saigon phải vượt qua bộ tiêu chí khắt khe từ thiết kế đến vận hành bao gồm: thiết kế cải tiến, vị trí bền vững, địa điểm và kết nối, sử dụng nguồn nước – không khí – năng lượng hiệu quả, vật liệu thân thiện với môi trường và chất lượng môi trường trong nhà…

Doanh nghiệp sử dụng văn phòng xanh đồng nghĩa với việc bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp sử dụng văn phòng xanh đồng nghĩa với việc bảo vệ môi trường

Tòa nhà văn phòng xanh được nhiều công công nghệ lớn quan tâm vì kết hợp không gian xanh mà còn là biểu tượng trong việc bảo vệ môi trường. Công nghệ xanh được thiết kế để tạo ra một môi trường thân thiện, giảm lượng khí thải CO2, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Những nỗ lực này không chỉ góp phần vào bảo vệ trái đất mà còn thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp đối với một tương lai xanh bền vững.

2.2. Tiết Kiệm Năng Lượng

Tòa nhà văn phòng xanh thường là nơi trồng khá nhiều cây cối và tạo nên những luồng không khí mát mẻ. Nên hệ thống điều hòa thường ít được sử dụng nhờ có những cây xanh thoáng mát giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm năng lượng mà còn thúc đẩy tinh thần làm việc tích cực.

2.3. Không gian làm việc mở

Không gian làm việc mở trong tòa nhà văn phòng xanh không chỉ là nơi làm việc, mà còn là điểm nhấn đặc trưng tạo nên sự khác biệt. Với thiết kế văn phòng mở, nhân viên không chỉ cảm thấy thoải mái và tự do, mà còn tận hưởng lợi ích của không gian tương tác.

Sự kết nối giữa các bộ phận trong tổ chức được thúc đẩy, tạo điều kiện cho sự sáng tạo và giao tiếp linh hoạt. Không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích làm việc, mà còn tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo và tích cực.

Đọc thêm: Giảm lượng khí thải carbon – Xu hướng phát triển bất động sản trên toàn cầu

Không gian làm việc mở tại những toà nhà văn phòng xanh tạo nên nguồn cảm hứng làm việc cho nhân viên

Không gian làm việc mở tại những toà nhà văn phòng xanh tạo nên nguồn cảm hứng làm việc cho nhân viên

Nguồn cảm hứng từ Tòa Nhà Văn Phòng Xanh

3.1. Môi trường làm việc giao thoa với thiên nhiên

Những tòa nhà văn phòng xanh thường được tận dụng ánh sáng tự nhiên và không gian xanh. Những nguồn ánh sáng tự nhiên kết hợp với cây xanh giúp nhân viên làm giảm căng thẳng, tăng cường tinh thần làm việc và nâng cao tập trung.

Không gian xanh không chỉ làm cho môi trường trở nên thoải mái hơn mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu suất công việc. Việc tạo ra các khu vực làm việc có ngoài trời, sân vườn, hay là những phòng làm việc có cửa sổ lớn đều là những cách hiệu quả để kết nối người làm việc với thiên nhiên, tạo ra một môi trường làm việc thoải mái.

3.1 Đối tác xã hội và cộng đồng

Nhiều tòa nhà văn phòng xanh không chỉ hướng đến việc tạo ra một không gian làm việc tích cực mà còn hợp tác với cộng đồng và các tổ chức xã hội. Hiện nay để giúp doanh nghiệp trong việc xây dựng một văn phòng xanh có thể kết hợp với cộng đồng tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) quy định các chuẩn để doanh nghiệp có thể căn cứ vào đó đánh giá mức độ hiệu quả trong nỗ lực giảm thải CO2.

Văn phòng xanh không chỉ tạo ra môi trường làm việc cho nhân viên mà có thể cho doanh nghiệp kết nối với cộng đồng bảo vệ môi trường để tăng uy tín

Văn phòng xanh không chỉ tạo ra môi trường làm việc cho nhân viên mà có thể cho doanh nghiệp kết nối với cộng đồng bảo vệ môi trường để tăng uy tín

Việc này không chỉ tạo ra lợi ích ngay lập tức mà còn xây dựng uy tín tích cực cho doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động viên nhân viên đóng góp cho mục tiêu chung của cộng đồng.

3.2. Chăm sóc sức khỏe tinh thần

Ngoài việc tạo ra một môi trường làm việc thoải mái các tòa nhà văn phòng xanh còn chú trọng đến sự phát triển cá nhân và sức khỏe tinh thần cho nhân viên. Các không gian làm việc mở, khu vực nghỉ ngơi, và phòng tập thể dục nhằm cải thiện tinh thần của nhân viên.

Tìm hiểu thêm: Tận dụng mô hình văn phòng campus style để tăng cường hiệu suất làm việc

Làm việc tại những văn phòng tạo nên tinh thần làm việc mà còn cải thiện sức khoẻ vì giảm thiểu khí CO2

Làm việc tại những văn phòng tạo nên tinh thần làm việc mà còn cải thiện sức khoẻ vì giảm thiểu khí CO2

Tòa nhà văn phòng xanh tại Onehub Saigon còn có thêm những khu phức hợp văn phòng thương mại giúp nhân viên có không gian xanh làm việc nhằm hỗ trợ nhân viên duy trì sức khỏe tinh thần tốt. Điều này không chỉ giúp nâng cao tinh thần làm việc mà còn tạo nên một cộng đồng chăm sóc lẫn nhau, làm tăng tính cộng đồng và sự kết nối trong nơi làm việc.

Kết

Chọn một tòa nhà văn phòng xanh không chỉ là sự đầu tư vào môi trường, mà còn là bước tiến quan trọng để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo. Những không gian này không chỉ thúc đẩy hiệu suất cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng xung quanh. Hãy chọn xanh – chọn sức sống tại OneHub Saigon!

Cùng tìm hiểu về vai trò của Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) trong sự phát triển khoa học – công nghệ của TPHCM và Việt Nam. Cùng với đó là dự án văn phòng cho thuê Khu Công nghệ cao OneHub Saigon, nơi phù hợp làm ngôi nhà cho các doanh nghiệp công nghệ cao tại TPHCM trong tương lai sắp tới.

Thu hút vốn đầu tư quốc tế

Tính đến tháng 11/2023, SHTP đã có 160 dự án còn hiệu lực, trong đó có 70 dự án công nghệ cao, 18 dự án dịch vụ công nghệ cao, 23 dự án công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, 21 dự án nghiên cứu, 9 dự án đào tạo ươm tạo. Trong số đó có rất nhiều dự án trực tiếp đầu tư từ nước ngoài của các tập đoàn quốc tế như Intel, Jabil (Hoa Kỳ), Nidec, NTT, Nipro (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc),… với tổng vốn đầu tư hàng tỷ USD.

Chỉ tính riêng Intel đã đầu tư đến 1,5 tỷ USD vào nhà máy lắp ráp và kiểm định chip, tạo ra hơn 6000 công việc làm, đóng góp 76,3 tỷ USD giá trị xuất khẩu tính từ năm 2010. Trong Q1/2023, Intel đã chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), 18% kim ngạch xuất khẩu TPHCM và 15% kim ngạch xuất khẩu linh kiện điện tử của cả nước.Đại diện nhà máy Intel Products Vietnam (IPV) cho biết sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động sản xuất của nhà máy tại SHTP vì đây là một trong những nhà máy rất quan trọng của tập đoàn này. Mới đây nhất, tập đoàn vi mạch bán dẫn Hà Làn BESI cũng vừa nhận giấy chứng nhận đầu tư vào Khu Công nghệ cao, hứa hẹn sẽ giúp Khu Công nghệ cao trở nên sôi động hơn trong thời gian tới trong ngành vi mạch điện tử và bán dẫn.

Nhà máy Intel Products Vietnam tại Khu Công nghệ cao TPHCM

Nhà máy Intel Products Vietnam tại Khu Công nghệ cao TPHCM

Nhiều chuyên gia cho rằng, SHTP đã đạt đến đến giới hạn của mình trong khai thác. Trong 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của SHTP đạt 12,096 tỷ USD, đã tăng nhiều lần khi so với năm 2010. Do mặt bằng cho thuê bên trong SHTP gần như đã được lấp đầy, thế nên việc khai thác sức mạnh nội sinh của SHTP trong giai đoạn tới là vấn đề cần đặt ra.

Tạo ra sức mạnh nội sinh cho khoa học công nghệ Việt Nam

Đến tháng 6-2023, tình hình lao động tại SHTP đạt 48.266 người sau khi bị ảnh hưởng bởi sự cắt giảm trong các đơn hàng xuât khẩu. Theo ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Quản lý SHTP, Khu Công nghệ cao TPHCM đang bước sang giai đoạn phát triển mà trọng tâm sẽ tập trung vào việc phát triển năng lực nội sinh trong khai thác các hệ sinh thái doanh nghiệp cùng với việc tận dụng triệt để cơ hội phát triển nhanh chóng nhờ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chương trình đột phá chiến lược giai đoạn 2020-2025 của SHTP sẽ là nâng cấp nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ; phát triển công nghiệp hỗ trợ quanh các dự án đầu tư nước ngoài chiến lược; thu hút đầu tư tư vào các lĩnh vực công nghệ cao mang tính chiến lược.

Ông Nguyễn Anh Thi cho biết giai đoạn sắp tới SHTP sẽ không ngừng đổi mới

Ông Nguyễn Anh Thi cho biết giai đoạn sắp tới SHTP sẽ không ngừng đổi mới

Ông Nguyễn Anh Thi cho biết Ban Quản lý SHTP đã xác định mục tiêu giai đoạn sắp tới là không ngừng đổi mới, xây dựng SHTP trở thành khu công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo để trở thành hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo Đông Sài Gòn. Từ đó, SHTP sẽ góp phần quan trọng và quá trình phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM và Việt Nam. Điều này đã được làm rõ trong Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng, phê duyệt bổ sung chức năng Khu Công nghệ cao, quy mô 166,2ha làm khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ.

Có thể thấy, SHTP đang được kỳ vọng trở thành mũi nhọn khoa học công nghệ của TPHCM và cả Việt Nam. Trong đó, ngành vi mạch bán dẫn đang được đầu tư mạnh mẽ khi SHTP vừa ra mắt Trung tâm Đào tạo điện tử, vi mạch bán dẫn (Electronics and Semiconductor Center – ESC). Đây là trung tâm được kết hợp bởi Trung tâm Đào tạo thiết kế vi mạch Khu Công nghệ cao và Trung tâm Đào tạo Điện tử Quốc tế . Với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có 50.000 kỹ sư chất lượng cao, việc SHTP ra mắt các trung tâm đào tạo chất lượng, quy mô lớn như ESC là điều tất yếu để đáp ứng nhu cầu đào tạo sắp tới cho nguồn nhân lực công nghệ cao.

Lễ thành lập ESC - trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn quy mô nhất tại SHTP

Lễ thành lập ESC – trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn quy mô nhất tại SHTP

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển

Ngoài thu hút vốn đầu tư và tạo ra sức mạnh nội sinh cho khoa học công nghệ trong nước, SHTP cũng đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Với những chính sách hấp dẫn về thuế doanh nghiệp và thuê đất, ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước chọn các khu công nghệ cao làm bến đỗ. Đây là điều kiện tiên quyết trong việc phát triển, nghiên cứu và tự chủ công nghệ trong công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.

SHTP đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ cao nhờ các chính sách ưu đãi của mình

SHTP đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ cao nhờ các chính sách ưu đãi của mình

Nhiều doanh nghiệp, dự án trong Khu Công nghệ cao TPHCM đang nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm tiên tiến trong các lĩnh vực sinh học, vật liệu mới, vi mạch điện tử, phần mềm… như Nanogen, Vmicro, FPT, Viettel,… với quy mô của mình, SHTP có thể tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ cao tại đây. Với sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại, chất lượng, các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao đang và sẽ được hưởng những cơ sở hạ tầng tốt nhất để phát triển khoa học công nghệ.

OneHub Saigon – văn phòng cho thuê Khu Công nghệ cao cho doanh nghiệp Việt

OneHub Saigon là dự án văn phòng cho thuê tại Khu Công nghệ cao TPHCM, với quy mô lên đến 12ha, có thể cung cấp hơn 360.000m2 không gian sáng tạo cho SHTP. Đây là dự án tiên phong với mô hình văn phòng xanh mang phong cách campus, tức là có mật độ xây dựng thấp, chủ yếu là các tòa tháp văn phòng xanh thấp tầng đạt chứng chỉ LEED trong không gian xanh nhiều cây cối.

Toàn cảnh dự án văn phòng cho thuê Khu Công nghệ cao TPHCM OneHub Saigon khi hoàn thành

Toàn cảnh dự án văn phòng cho thuê Khu Công nghệ cao TPHCM OneHub Saigon khi hoàn thành

Với mô hình văn phòng hiện đại của mình, OneHub Saigon có những ưu điểm vượt trội so với các văn phòng truyền thống, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp công nghệ cao. Ưu điểm đầu tiên chính là giá cho thuê mặt bằng tại OneHub Saigon tối ưu hơn nếu so sánh với các văn phòng cùng chất lượng tại khu vực trung tâm. Trong khi các tòa tháp văn phòng tại đây vẫn cung cấp một không gian làm việc hiện đại, với mặt sàn không cột, trần cao 3 mét cùng hệ thống cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Cùng với tiêu chuẩn văn phòng xanh LEED, những tòa nhà văn phòng của OneHub Saigon có không khí bên trong tòa nhà chất lượng hơn, tiện nghi nhiệt (thermal comfort) tốt hơn, cũng như sử dụng năng lượng và xử lý chất thải hiệu quả hơn, phù hợp cho các doanh nghiệp chú trọng đến các tiêu chí E.S.G cũng như yếu tố phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Văn phòng cho thuê khu công nghệ cao hiện đại được xây dựng theo tiêu chuẩn văn phòng cho thuê hạng A tại OneHub Saigon

Văn phòng hiện đại được xây dựng theo tiêu chuẩn văn phòng cho thuê hạng A tại OneHub Saigon

Bên ngoài tòa nhà văn phòng OneHub Saigon là cảnh quan xanh được thiết kế bởi kiến trúc sư Colin K. Okashimo, người được giải kiến trúc sư của năm tại quốc đảo xanh nhất thế giới Singapore. Vị kiến trúc sư tài năng đã kết hợp một cách cân đối giữa chức năng sử dụng và mỹ quan, khi khu vực ngoài văn phòng phục vụ tốt cho các nhu cầu thể thao, thư giãn và kết nối cộng đồng. Đây là điểm cộng mà các tòa nhà văn phòng khu vực trung tâm thành phố khó có thể so sánh khi điểm mạnh của OneHub Saigon là một quỹ đất dồi dào, được quy hoạch chỉn chu.

Tuy nằm là văn phòng cho thuê Khu Công nghệ cao nhưng OneHub Saigon vẫn có khả năng kết nối rất tốt với khu vực trung tâm nhờ tọa lạc ngay cổng khu công nghệ cao, từ đó kết nối trực tiếp với Xa lộ Hà Nội là tuyến Metro 1 Bến Thành – Suối Tiên. Từ OneHub Saigon chỉ mất hơn 25 phút để đến trung tâm TPHCM hay sân bay Tân Sơn Nhất. Khi Metro 1 đi vào hoạt động vào tháng 7/2024, người lao động có thể đi làm tại OneHub Saigon một cách an toàn và dễ dàng hơn khi dự án sẽ nối liền với ga số 12 của Metro 1 bằng cầu vượt trên cao.

Khả năng kết nối của OneHub Saigon

Khả năng kết nối của OneHub Saigon

Một ưu điểm không thể thay thế nữa của dự án văn phòng cho thuê Khu Công nghệ cao này là những ưu đãi của SHTP cho doanh nghiệp tại đây. Các doanh nghiệp công nghệ cao khi hoạt động tại OneHub Saigon sẽ có thể hưởng được các ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp công nghệ cao như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế xuất – nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Nói tóm lại, văn phòng cho thuế Khu Công nghệ cao OneHub Saigon sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi thế mà các dự án văn phòng bình thường khó có thể cạnh tranh được.

>>> Xem thêm: Lựa chọn Onehub Saigon làm điểm đến lý tưởng trong thời đại mới

Kết

Khu Công nghệ cao TPHCM đang mang những trọng trách quan trọng trong việc nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực cũng như thương mại hóa công nghệ cao tại Việt Nam. SHTP đang trong quá trình phát triển sức mạnh nội sinh của mình để đóng vai trò mũi nhọn trong nền kinh tế mới, nền kinh tế sẽ được quyết định bởi lĩnh vực công nghệ cao. OneHub Saigon là văn phòng cho thuê Khu Công nghệ cao phù hợp cho các doanh nghiệp công nghệ muốn tìm một văn phòng chất lượng, mang lại nhiều giá trị bền vững trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Khu công nghệ cao và những thông tin cần nắm rõ

Khu Công nghệ cao Tp. HCM, với sự đổi mới và phát triển đầy năng lượng, đã trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương và chính phủ, cùng với các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hấp dẫn, khu vực này không chỉ thu hút các tập đoàn và doanh nghiệp lớn mà còn tạo ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp mới nổi và khởi nghiệp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của Khu Công nghệ cao Tp.HCM và cách doanh nghiệp có thể tận dụng ưu đãi thuế để phát triển và thịnh vượng trong môi trường này.

Vị trí khu công nghệ cao TPHCM

Vị trí khu công nghệ cao TPHCM

1. Quy mô và vị trí của Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh

Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh (SHTP) là một khu vực đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, được nhằm mục đích tạo lập một môi trường ưu thế cho các công ty công nghệ cao, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thu hút các nguồn lực nhân tài. Khu công nghệ cao này có các diện tích rộng lớn, với nhiều khu vực phân chia theo loại hình kinh doanh.

1.1 Vị trí

Nằm ở phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, Khu Công nghệ cao TP.HCM có vị trí thuận lợi, gần các khu vực kinh tế phát triển như quận 1, quận 2 và thành phố Biên Hòa. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết với các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng kinh tế quan trọng khác.

1.2 Quy mô

Khu Công nghệ cao Tp.HCM có tổng diện tích hơn 913 ha, bao gồm nhiều khu vực con như khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu và phát triển, khu đô thị dịch vụ và cụm công nghiệp. Quy mô lớn này cho phép phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh và thu hút chuyên gia khoa học công nghệ quốc tế. Nơi đây là một trong 4 đơn vị tiên phong thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ theo Quyết định số 5715/QĐ-UBND của Thành phố.

Cho đến thời điểm hiện tại, Khu Công Nghệ cao TP HCM (SHTP) đã thu hút 6 chuyên gia từ Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc, với mức lương cao nhất đạt 80 triệu đồng/năm cho mỗi chuyên gia. Đội ngũ chuyên gia này đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Khu Công nghệ Cao, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu và mở rộng quan hệ quốc tế.

Các chuyên gia đã đem đến nhiều ý kiến quan trọng, góp phần làm cho Khu Công nghệ Cao phát triển mạnh mẽ hơn. Thành công của SHTP trong việc thu hút và giữ chuyên gia này còn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, ảnh hưởng tích cực đến công tác nghiên cứu và đào tạo nhân sự trong các đơn vị. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn làm cho các đơn vị trở nên ngày càng xuất sắc hơn.

Xem thêm: Khai thác tiềm năng phát triển tại các khu công nghệ cao

2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một lợi thế

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một lợi thế

Để thu hút các công ty công nghệ cao đầu tư vào Khu Công nghệ cao Tp.HCM, chính phủ Việt Nam đã áp dụng một số ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.1 Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Các công ty trong Khu Công nghệ cao Tp.HCM được hưởng mức thuế thu nhập chỉ là 10%, thấp hơn so với mức thuế thu nhập doanh nghiệp chung là 20%. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển trong khu vực này.

2.2 Giảm thuế nhập khẩu

Các công ty trong Khu Công nghệ cao Tp.HCM được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi, giúp miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT bằng 0 đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án và cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Trong đó doanh nghiệp công nghệ tại khu Công nghệ cao Tp.HCM được miễn thuế khi nhập máy móc trang thiết bị làm tài sản cố định trong dự án.

3. Cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế trong Khu Công nghệ cao Tp.HCM

Khu Công nghệ cao Tp.HCM mang đến nhiều cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế ở địa phương.

Mang lại nhiều cơ hội đầu tư

Mang lại nhiều cơ hội đầu tư

3.1 Tạo việc làm

Với quy mô lớn và sự đa dạng ngành nghề, SHTP tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương vì thu hút quần thể với các công ty công nghệ hàng đầu như Samsung, Intel, Schneider, FPT, Nidec…Các công ty công nghệ cao đã và đang thu hút và tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.

3.2 Tăng trưởng kinh tế

Với sự phát triển của SHTP với tổng diện tích 800 ha, kinh tế địa phương đã được thúc đẩy. Sự đầu tư nhiều doanh nghiệp lớn và 70.000 lao động, xuất khẩu vào năm 2021 đạt hơn 20 tỷ USD các công ty trong khu vực này và tăng trưởng sản xuất kinh doanh đã tạo ra lợi ích kinh tế và tăng thu nhập cho thành phố.

Tìm hiểu thêm: Ưu đãi thuế Khu Công nghệ cao TPHCM thu hút nhiều nhà đầu tư

4. Các lĩnh vực và ngành nghề được khuyến nghị đầu tư trong Khu Công nghệ cao TP HCM

Khu Công nghệ cao Tp HCM khuyến nghị đầu tư và phát triển các lĩnh vực và ngành nghề sau đây:

4.1 Công nghệ thông tin và truyền thông

Công nghệ thông tin và truyền thông là một lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn trong Khu Công nghệ cao TP HCM. Các công ty và công nghệ mới trong ngành này sẽ tạo ra sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

4.2 Công nghệ xanh và năng lượng sạch

Trong bối cảnh quan trọng vấn đề bảo vệ môi trường, các công nghệ xanh và năng lượng sạch là xu hướng phát triển quan trọng trong Khu Công nghệ cao TPHCM có tòa nhà được chứng nhận công trình xanh LEED Silver với các thiết kế và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực này không chỉ tạo ra các giải pháp bảo vệ môi trường, mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

Tòa nhà OneHub Saigon đạt chứng nhận LEED Silver

Tòa nhà OneHub Saigon đạt chứng nhận LEED Silver

Kết luận

Khu Công nghệ cao TP HCM không chỉ là một khu vực đầy triển vọng cho doanh nghiệp mà còn là một tượng đài của sự đổi mới và phát triển công nghệ tại Việt Nam. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một lợi thế vô cùng quý báu cho các doanh nghiệp, giúp họ đầu tư và phát triển bền vững. Bạn có thể tham khảo thêm về Onehub Saigon – tọa lạc tại khu Công nghệ cao TP HCM , nơi đưa ra những giải pháp văn phòng và các ưu đãi thuế mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.