Tổng hợp tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng

07-11-2023
Tổng hợp tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng

Trong hành trình kinh doanh, hiểu rõ về các loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng rất quan trọng. Bài viết này tổng hợp chi tiết tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp cần biết, giúp bạn nắm bắt định nghĩa, đối tượng đóng thuế, cách tính, thời hạn nộp và các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu các loại thuế mà một doanh nghiệp cần đóng khi hoạt động kinh doanh trong bài viết sau.

Vì sao doanh nghiệp cần đóng thuế?

Thuế doanh nghiệp là một khoản thu lớn cho ngân sách nhà nước. Khoản thu từ các loại thuế của doanh nghiệp có ý nghĩa. Đầu tiên, thuế đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết cho kinh doanh, bao gồm đường, cầu, và dịch vụ công cộng khác. Thuế cũng giúp chính phủ cung cấp các dịch vụ công như y tế, giáo dục, và an ninh đảm bảo cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Một lý do nữa mà các doanh nghiệp cần đóng thuế là vì thuế là công cụ để điều tiết các hoạt động kinh doanh của các nhóm ngành nghề. Ví dụ như việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hay đánh thuế cao hơn ở một số nhóm ngành để khuyến khích phát triển các nhóm ngành quan trọng và hạn chế hoạt động của các nhóm ngành theo tầm nhìn chiến lược của quốc gia. Ngoài ra, thuế còn có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tạo ra sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp.

Các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là công cụ để Nhà nước khuyến khích các ngành, nghề phù hợp với đường lối phát triển kinh tế quốc gia

Các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là công cụ để Nhà nước khuyến khích các ngành, nghề phù hợp với đường lối phát triển kinh tế quốc gia

Việc các doanh nghiệp đóng thuế ngoài là nghĩa vụ bắt buộc, còn đem đến cho doanh nghiệp những quyền lợi kèm theo. Ví dụ đơn giản nhất chính là việc doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo vệ. Việc đóng thuế đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và có quyền được bảo vệ pháp lý trong các trường hợp xảy ra kiện tụng, tranh chấp,…

Tóm lại, đóng thuế không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một cách doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng và duy trì xã hội và nền kinh tế. Việc hiểu tại sao doanh nghiệp phải đóng thuế và nhận thức về lợi ích mà doanh nghiệp nhận được khi đóng thuế là rất quan trọng ở mọi quốc gia và nền kinh tế. Phần tiếp theo, hãy đi vào tìm hiểu các loại thuế mà doanh nghiệp cần phải đóng khi hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Các lý do mà doanh nghiệp nước ngoài nên đầu tư vào Việt Nam

Thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại thuế cố định mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm theo quy định của pháp luật. Thuế này không phụ thuộc vào doanh thu hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp mà được xác định dựa trên loại hình kinh doanh và quy mô hoạt động.

Cần tính đến các khoản thuế ngay từ khi có ý tưởng xây dựng doanh nghiệp

Cần tính đến các khoản thuế ngay từ khi có ý tưởng xây dựng doanh nghiệp

Đối tượng cần đóng

Thuế môn bài áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đối tượng cần đóng thuế môn bài bao gồm cả doanh nghiệp cá nhân và tập đoàn lớn. Trường hợp miễn trừ thuế môn bài dành cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc mới chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian 3 năm tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mức thuế cần đóng

Mức thuế môn bài thường được xác định dựa trên loại hình kinh doanh và quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Các loại hình kinh doanh sẽ có mức thuế môn bài cụ thể theo quy định của Bộ Tài chính và chính phủ. Cụ thể:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống thì thuế môn bài là 3 triệu đồng/năm.
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên thì thuế môn bài là 2 triệu đồng/năm.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế môn bài thường là vào đầu năm hoặc đầu kỳ kế toán của doanh nghiệp, tức là trong tháng đầu tiên của năm tài chính. Việc nộp thuế môn bài phải tuân thủ thời hạn này để tránh bị phạt hoặc trễ nộp thuế. Cụ thể, hạn nộp là 30/1 nếu thời gian miễn thuế môn bài kết thúc vào 6 tháng cuối năm trước đó, hạn nộp là 30/7 cùng năm nếu thời gian miễn thuế môn bài kết thúc vào 6 tháng đầu năm.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) là một loại thuế áp dụng cho một loạt các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.

Thuế giá trị gia tăng thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá của các sản phẩm, hàng hóa

Thuế giá trị gia tăng thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá của các sản phẩm, hàng hóa

Đối tượng cần đóng

Đối tượng chịu trách nhiệm đóng thuế GTGT thường bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, và cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ. Họ phải thu thuế từ khách hàng (thường được gọi là người tiêu dùng cuối cùng) và nộp thuế này cho chính quyền.

Mức thuế cần đóng

Mức thuế giá trị gia tăng phải nộp sẽ được quy định theo ngành nghề và phải dựa trên phương pháp kê khai thuế GTGT khấu trừ hay trực tiếp.

Một số mức thuế GTGT ở các ngành nghề phổ biến:

  • Mức thuế 1% dành cho các ngành nghề phân phối, cung cấp hàng hóa.
  • Mức thuế 5% dành cho các ngành dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu.
  • Mức thuế 3% cho các ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng nhưng có bao thầu nguyên liệu.
  • Mức thuế 2% dành cho các hoạt động kinh doanh khác.

Thời hạn nộp thuế

Doanh nghiệp thường cần nộp thuế GTGT vào các kỳ kế toán hoặc theo các quy định cụ thể của chính phủ. Thời hạn nộp thuế GTGT thường là cuối kỳ kế toán hoặc cuối tháng.

Xem thêm: Văn phòng cho thuê tại Thủ Đức với mức ưu đãi thuế hấp dẫn

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế áp dụng cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Nó đại diện cho một phần lợi nhuận mà doanh nghiệp phải nộp lại cho chính phủ. Thuế TNDN thường được tính dựa trên thu nhập ròng sau khi trừ đi các khoản chi phí và khấu trừ thuế khác. Đây là một trong những loại thuế quan trọng, có ảnh hưởng nhất đối với các doanh nghiệp. Việc ra các chính sách tăng hay ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có thể ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phát triển của một doanh nghiệp.

Cách tính thuế thuế TNDN

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp đơn giản là: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế X thuế suất.

Thuế suất của thuế TNDN có thể chênh lệch rất nhiều ở các nhóm ngành khác nhau, đặc biệt một số nhóm ngành, khu vực còn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như các nhóm ngành công nghệ cao, các đặc khu kinh tế như Khu Công nghệ cao TPHCM.

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Làm việc tại các văn phòng bên trong các khu vực kinh tế đặc biệt như OneHub Saigon (Khu Công nghệ cao TPHCM) sẽ có thể hưởng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn nộp thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được nộp theo quý và được nộp trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc quý.

Các doanh nghiệp nào sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thường thì, doanh nghiệp có thể được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu họ đáp ứng các điều kiện như có dự án đầu tư vào các lĩnh vực được ưu đãi, tạo việc làm, hoặc tham gia vào các dự án phát triển kinh tế quan trọng. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có thể bao gồm miễn thuế hoặc giảm thuế theo tỷ lệ nhất định.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là phần thuế quan trọng bậc nhất, cần được chú ý trong vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho chính phủ. Để tối ưu hóa lợi nhuận và tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp cần hiểu rõ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân

Đây là loại thuế mà doanh nghiệp cần đóng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Thuế thu nhập cá nhân được tính theo tháng, được kê khai và quyết toán theo quý hoặc năm.

Đây là mức thuế bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng cho mỗi nhân sự làm việc tại doanh nghiệp

Đây là mức thuế bắt buộc mà doanh nghiệp phải đóng cho mỗi nhân sự làm việc tại doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Công thức tính: thuế thu nhập cá nhân = thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất. Mức thuế suất sẽ được quy định theo mức lương mà người quy định nhận được hàng tháng. Thuế thu nhập cá nhân sẽ được giảm theo quy định với các hình thức giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân được đóng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch dựa theo hồ sơ quyết toán thuế năm.

Xem thêm: Nhu cầu thuê mặt bằng văn phòng giá rẻ

Một số loại thuế khác

Ngoài 4 loại thuế chính đã được nhắc bên trên, tùy vào ngành nghề, mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh, có thể sẽ đóng những loại thuế khác như:

Thuế tài nguyên

Đây là loại thuế gián thu được áp dụng đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên như than đá, dầu khí, khoáng sản,…

Thuế xuất nhập khẩu

Đây là loại thuế gián thu được áp dụng với các mặt hàng xuất – nhập khẩu qua cửa khẩu và biên giới VIệt Nam.

Thuế bảo vệ môi trường

Đây là loại thuế gián thu áp dụng cho các đối tượng là hàng hóa, sản phẩm có nguy cơ tác động đến môi trường sống. Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp thuế khi kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng được quy định áp dụng thuế bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2010.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Các mặt hàng như xăng dầu, than đá là các mặt hàng tiêu biểu phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đây là thuế gián thu áp dụng cho các loại hàng hóa thuộc đối tượng được tính thuế tiêu thụ đặc biệt, thường là các mặt hàng có tính xa xỉ nhằm điều tiết việc tiêu thụ các mặt hàng này. Một số mặt hàng được áp thuế tiêu thụ đặc biệt phổ biến như ô tô, rượu, bia, thuốc lá,…

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đây là loại thuế trực thu được áp dụng khi doanh nghiệp sử dụng các loại đất phi nông nghiệp để xây dựng, đầu tư, kinh doanh dự án.

6. Kết

Trên đây là những thông tin cần biết về các loại thuế mà doanh nghiệp sẽ phải đóng khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Ngoài những loại thuế bắt buộc như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hay thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp thì còn có các loại thuế khác doanh nghiệp cần đóng dựa vào đặc thù nhóm ngành kinh doanh. Ngoài mức thuế, doanh nghiệp cũng cần biết cách tính thuế, các mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thời gian nộp thuế để quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Tìm hiểu thêm: Trung tâm dữ liệu Data Center trị giá 70 triệu đô