Sinh Viên MBA Trường Kinh Doanh Đại Học Hàn Quốc Đến Thăm OneHub Saigon

16-05-2023
Sinh Viên MBA Trường Kinh Doanh Đại Học Hàn Quốc Đến Thăm OneHub Saigon

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Công ty TNHH Ascendas Saigon Bund đã tổ chức chuyến thăm của 85 học viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Trường Kinh doanh Đại học hàng đầu Hàn Quốc đến từ Hàn Quốc. Ông Koh Mui Kwang, Tổng Giám đốc, đã trình bày tầm nhìn, mô hình kinh doanh và quy hoạch tổng thể của OneHub Saigon – một khu kinh doanh tích hợp hàng đầu – sau đó là phần hỏi đáp sôi nổi. Các em học sinh cũng được tham quan công trường.

OneHub Saigon

Ông Koh Mui Kwang, Tổng giám đốc, trả lời câu hỏi trong phần hỏi đáp