CONTACT US

Liên hệ thuê văn phòng

(+84) 901 661 669

info@ascendas-saigonbund.com

Office Address

Plot C1-2, D1 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

(+84) 28 7108 3338

    successfully

    We will contact you as soon as possible