ƯU ĐÃI THUẾ

Lĩnh vực ưu tiên

Các lĩnh vực công nghệ sau đây được ưu tiên và khuyến khích đầu tư vào Khu Công nghệ cao Sài Gòn: Điện tử vi mô, CNTT và Viễn thông. Cơ khí chính xác, Tự động hóa và Người máy. Vật liệu mới, tiên tiến, năng lượng mới.. Công nghệ sinh học ứng dụng trong dược phẩm và môi trường.