PRESS RELEASE

Tháng Một 17, 2022

World Wide DC Sollution đầu tư trung tâm dữ liệu 70 triệu USD tại OneHub Saigon

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Worldwide DC Solution, một doanh nghiệp Singapore để đầu tư dự án trung tâm dữ liệu với tổng mức […]
Tháng Mười 18, 2021

Tổng Giám đốc Gaw NP Capital: “COVID-19 đang đặt ra bài toán về sự bền vững và tính linh hoạt cho thị trường văn phòng cho thuê”

Bên lề Lễ ký kết hợp tác toàn diện với ngân hàng Vietcombank (do Vietcombank Tân Định làm đại diện), ông Võ Sỹ Nhân, Tổng Giám đốc Gaw NP Capital đã chia sẻ góc nhìn của một nhà đầu tư dài hạn trong lĩnh vực bất động sản về triển […]
Tháng Mười Hai 6, 2018

Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners khởi công xây dựng Tháp Văn phòng Tower 2 thuộc dự án OneHub Saigon

Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners khởi công xây dựng Tháp Văn phòng Tower 2 thuộc dự án OneHub Saigon Cũng giống như tháp văn phòng Tower 1, Tower 2  đang làm việc với các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ hỗ trợ, tài chính […]
Tháng Mười Một 5, 2018

Tập đoàn Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners bàn giao tháp văn phòng Tower 1 thuộc dự án OneHub Saigon cho những khách hàng đầu tiên

Tập đoàn Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners bàn giao tháp văn phòng Tower 1 thuộc dự án OneHub Saigon cho những khách hàng đầu tiên Lễ bàn giao của Tower 1 là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kiện OneHub Saigon hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến […]
Tháng Một 17, 2022

World Wide DC Sollution đầu tư trung tâm dữ liệu 70 triệu USD tại OneHub Saigon

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Worldwide DC Solution, một doanh nghiệp Singapore để đầu tư dự án trung tâm dữ liệu với tổng mức […]
Tháng Mười 18, 2021

Tổng Giám đốc Gaw NP Capital: “COVID-19 đang đặt ra bài toán về sự bền vững và tính linh hoạt cho thị trường văn phòng cho thuê”

Bên lề Lễ ký kết hợp tác toàn diện với ngân hàng Vietcombank (do Vietcombank Tân Định làm đại diện), ông Võ Sỹ Nhân, Tổng Giám đốc Gaw NP Capital đã chia sẻ góc nhìn của một nhà đầu tư dài hạn trong lĩnh vực bất động sản về triển […]
Tháng Mười Hai 6, 2018

Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners khởi công xây dựng Tháp Văn phòng Tower 2 thuộc dự án OneHub Saigon

Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners khởi công xây dựng Tháp Văn phòng Tower 2 thuộc dự án OneHub Saigon Cũng giống như tháp văn phòng Tower 1, Tower 2  đang làm việc với các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ hỗ trợ, tài chính […]
Tháng Mười Một 5, 2018

Tập đoàn Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners bàn giao tháp văn phòng Tower 1 thuộc dự án OneHub Saigon cho những khách hàng đầu tiên

Tập đoàn Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners bàn giao tháp văn phòng Tower 1 thuộc dự án OneHub Saigon cho những khách hàng đầu tiên Lễ bàn giao của Tower 1 là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kiện OneHub Saigon hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến […]